Ticari Elektronik İleti Gönderimi Hakkında Bilgilendirme

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti; elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade eder. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, KaliZoi Tour tarafından yürütülen veya gelecekte yürütülecek olan kampanyalarla ve/veya yeni ürün lansmanları ilgili olarak telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak ticari elektronik iletiler aracılığı ile tarafınızla iletişime geçilebilecektir

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı gönderide yer alan linke girerek her zaman reddedebilirsiniz.

  • Paylaştığım iletişim bilgilerim kullanılarak “Zoi Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti / KaliZoi Tour / Zoi Tour” tarafından sunulan ve sunulacak geziler, kampanyalarla ve/veya yeni gezi, seminer ve bilgilendirmeler ilgili ticari elektronik iletiler aracılığıyla tarafımla iletişime geçilmesine onay veriyorum
  • Paylaştığım iletişim bilgilerim kullanılarak “Zoi Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti / KaliZoi Tour / Zoi Tour” tarafından sunulan ve sunulacak geziler, kampanyalarla ve/veya yeni gezi, seminer ve bilgilendirmeler ilgili ticari elektronik iletiler aracılığıyla tarafımla iletişime geçilmesine onay vermiyorum.

Açık Rıza Hakkında Bilgilendirme

Zoi Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (“KaliZoi”)’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) anlamında veri sorumlusu sıfatını taşımakta olduğunu, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 05.10.2007 tarihli Seyahat Acenteleri Yönetmeliği, Yönetmelik ve ilgili sair turizm, seyahat acenteleri ve turlara dair mevzuat uyarınca çeşitli hizmetlerin KaliZoi tarafından eksiksiz, zamanında ve uygun şekilde ifa edilebilmesi için, özellikle adım, soyadım, kimlik ve pasaport bilgilerim, sağlık bilgilerime dair özel nitelikli kişisel verilerim, banka hesap bilgilerim, varlık bilgilerim, istihdam bilgilerim, vize için istenilen evraklardaki diğer kişisel bilgilerim, yurtiçi ve yurtdışına seyahat için mevzuatın ve/veya vize alınması için tur yapılacak ülkenin ilgili resmi makamlarının gerektirdiği sair tüm diğer yolcu ve seyahat bilgilerin dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere KVKK’da ve/veya KVKK’ya dayanarak çıkartılacak mevzuatta tanımlandığı şekilde özel nitelikli olanlar dahil kişisel verilerini (buradan itibaren “Kişisel Veriler”) işlediğini ve işlemeye devam edeceğini bildiğimi, her ne zaman, şekil ve yöntem ile sağlanmış olursa olsun KaliZoi’e doğrudan ve/veya dolaylı olarak sağladığım veya KaliZoi ‘nin başka bir yolla edinebileceği her türlü Kişisel Verimin KaliZoi tarafından KVKK’da tanımlanan şekilde işlenmesine ve bu Kişisel Verilerin KaliZoi ‘nin doğrudan/dolaylı iştirakleri ve ortaklıkları ile, tüm internet ve elektronik platformlar dahil hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile her türlü internet, elektronik platform ve sosyal medyada tanıtım ve pazarlama meşru amaçları çerçevesinde gezi fotoğrafları ve toplu görsel kayıtların paylaşılması dahil, özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı, meslek kuruluşları ile sigorta şirketleri, konsolosluklar, elçilikler, aracı kurumlar, vize şirketleri, yurt dışı ve yurt içi seyahat acentaları, hizmet sağlayıcıları, otel, konaklama, kongre, festival, sempozyum ve organizasyon firmaları ile sair turizm, organizasyon ve planlama kurumları ile; KaliZoi ‘nin sözleşme imzaladığı diğer ortakları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına; konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rıza verdiğimi ve muvafakat ettiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerinin KaliZoi tarafından işlenmesine, elde edilmesine, kayıt altına alınmasına, KaliZoi tarafından uygun görülen ve mevzuata uygun süre boyunca saklanmasına, depolanmasına, kullanılmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına, bu verilere ulaşılmasına, devrine, bunların 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 05.10.2007 tarihli Seyahat Acenteleri Yönetmeliği, Yönetmelik ve ilgili sair turizm, seyahat acenteleri ve turlara dair mevzuat uyarınca üçüncü kişilere açıklanmasına, yurtiçi ve yurtdışına transfer edilmesine, aktarılmasına, uluslararası olarak veri bankalarına ve diğer her türlü transferine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bilgilendirme Onayı

[wpforms id=”1728″ title=”false”]